Đến tháng 8/2016, Sở TTTT đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 8/30/2016 - 14:23
Đến tháng 8/2016, Sở TTTT đã trao đổi
85
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:8/30/2016 - 14:23

Bị lừa đảo mua hàng qua mạng, biết kêu ai?

Đặt mua hàng online của một công ty Mỹ, giao hàng và nhận tiền mặt trực tiếp tại Việt Nam, nhưng khi phát hiện lừa đảo thì người tiêu dùng không biết...