Thực trạng hoạt động của Dự án 'Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng' giai đoạn 2012-2016 tại Tuyên Quang

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017 - 11:37


Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án BMGF-VN) do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và UBND 40 tỉnh thực hiện, trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 10/2012, Tuyên Quang được Dự án BMGF-VN đầu tư cấp máy vi tính có nối mạng Internet cho 17 điểm với 150 máy tính, 17 máy in để đưa vào phục vụ cộng đồng. Cụ thể, tại Thư viện tỉnh được cấp 40 máy tính và 01 máy in; Thư viện tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hàm Yên, Yên Sơn, mỗi điểm được cấp 10 máy tính và 01 máy in; Các xã: Thượng Lâm (Lâm Bình), Năng Khả (Na Hang), Xuân Quang, Kim Bình (Chiêm Hóa); Bình Xa (Hàm Yên); Nhữ Hán, Đạo Viện (Yên Sơn); An Khang (TP Tuyên Quang); Tân Trào, Đại Phú (Sơn Dương), mỗi xã được cấp 5 máy và 01 máy in.

Phòng máy tính được Dự án BMGF-VN lắp đặt xong tại thư viện xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa.

Từ khi vào hoạt động, phòng máy tính truy nhập internet đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân, học sinh đến truy nhập phục vụ nhu cầu thông tin văn hóa, giải trí; ứng dụng trao đổi trực tuyến; các nội dung giáo dục, việc làm cũng như các lĩnh vực y tế, chính phủ điện tử và phát triển kinh tế ở địa phương. Tại các điểm truy nhập Internet đã tổ chức thành công các sự kiện truyền thông: Ngày hội Internet, Internet với phụ nữ, Internet với thanh niên…Thông qua mạng Internet giúp nhân dân tiếp cận với thông tin khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội…góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Đối với điểm thư viện công cộng, lượt người truy nhập từ năm 2012 đến nay tại 17 điểm tiếp nhận Dự án đã có 306.220 lượt người sử dụng máy tính và truy nhập Internet; bình quân hằng năm có 61.244 lượt người sử dụng máy tính và truy nhập Internet. Tổng số thời gian truy nhập là 252.838 giờ sử dụng máy tính; 157.777 giờ truy nhập Internet thành công.

Việc quản lý, phục vụ phòng máy tại các điểm thư viện huyện chủ yếu do cán bộ thư viện thực hiện; ở các điểm thư viện xã là cán bộ văn hóa xã hội xã kiêm nhiệm. Hàng năm, Dự án BMGF-VN tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ các thư viện và điểm bưu điện - văn hóa xã để bồi dưỡng, tập huấn định kỳ cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến truy nhập máy tính công cộng.

Trong quá trình hoạt động, các điểm truy nhập luôn được sự tâm của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và Ban quản lý Dự án. Thường xuyên vệ sinh máy sạch sẽ thoáng mát, hàng năm đều được bảo dưỡng định kỳ, những máy hỏng được sửa chữa kịp thời và nhanh chóng.

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng” giai đoạn 2012-2016 tại Tuyên Quang đã góp phần xây dựng phong trào đọc sách, báo trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để bạn đọc khai thác, thỏa mãn nhu cầu thông tin một cách thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả; Hỗ trợ tích cực cho người dân, cán bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận CNTT một cách thuận lợi, hiệu quả, hướng đến phát triển thông tin đa dạng... Bên cạnh đó, Dự án cũng góp phần giúp các điểm Thư viện công cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã thay đổi diện mạo, cách thức hoạt động, phục vụ thông qua việc ứng dụng CNTT hướng tới những mục tiêu xa hơn trong chương trình phổ cập máy tính và truy nhập Internet cho các đối tượng khác.

Sau 5 năm thực hiện Dự án, các điểm thư viện công cộng sử dụng máy tính và truy nhập internet miễn phí đã mang lại lợi ích cho nhân dân thông qua Internet để tìm kiếm các thông tin hữu ích, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, các tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất. Đến nay, khi Dự án đã kết thúc, thư viện tỉnh, thư viện các huyện, xã vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của phòng máy tính và tích cực việc tuyên truyền để thu hút người dân đến sử dụng máy tính và truy nhập Internet. Phòng máy tính của các điểm vẫn duy trì hoạt động mở cửa hàng ngày (giờ hành chính) phục vụ nhân dân. Tuy nhiện, nhiều máy móc đã xuống cấp và hư hỏng phải sửa chữa ngày càng nhiều. Một số máy tính của thư viện huyện, xã đã bị hỏng không hoạt động được nữa; một số máy tính cấu hình thấp nên chạy chậm.

Hiện nay, sau khi Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” kết thúc vào tháng 6/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh kế hoạch tiếp tục triển khai duy trì hoạt động của dự án trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả của dự án, nhân rộng, duy trì phát triển các kết quả của Dự án; Đảm bảo được tính bền vững, có các giải pháp duy trì kinh phí và hạ tầng, nguồn nhân lực để tiếp tục phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn tỉnh.

Quang Khôi

 

Xem tin theo ngày:   / /