Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm ''Một cửa điện tử''

Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017 - 10:10


Từ ngày 25/9/2017, Hệ thống phần mềm ''Một cửa điện tử'' ứng dụng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chính thức đưa vào hoạt động tại địa chỉ truy cập: http://motcua.snntuyenquang.gov.vn phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ công bố Bộ thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng về các lĩnh vực của ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Giao diện Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Tuyên Quang.

Trong đó, có 20 thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 (18 thủ tục mức độ 3 và 02 thủ tục mức độ 4) thuộc các lĩnh vực: Thú y (07 thủ tục), Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (02 thủ tục), Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (07 thủ tục), Lâm nghiệp (03 thủ tục), Thủy sản (01 thủ tục).

Ngoài ra, hệ thống còn đăng tải, cung cấp các thông tin về giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời cập nhật, giải quyết tất cả hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về các lĩnh vực quản lý của ngành tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử” vào sử dụng nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính; Thực hiện tốt Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức, cá nhân; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hằng năm; nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Lan
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.383 views


Tổng số: 601 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  

Xem tin theo ngày:   / /