Giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 2017 - 08:49


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

ảnh minh họa

Theo thông tư, giá cước được chia theo 5 mức gồm: Nội quận, huyện; liên quận, huyện; nội vùng; cận vùng và cách vùng trong đó có 3 vùng cước cụ thể (vùng 1 gồm 29 tỉnh, thành phố phía bắc; vùng 2 gồm 11 tình thành phố miền trung và vùng 3 gồm 23 tỉnh, thành phố phía nam)

Thông tư cũng quy định rõ 2 đối tượng được miễn cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; và bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng thời 10 nhóm đối được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động; Thương binh và người hưởng chính sách như Thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sĩ; Người dân thuộc hộ nghèo, ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và truyền thông giao Vụ Bưu chính thuộc Bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả và đề xuất Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh mức giá cước tối đa của dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả trong trường hợp các yếu tố hình thành giá có biến động lớn.

Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) có trách nhiệm hướng dẫn Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2018.

Hồ Lan


File đính kèm: Kích chuột để tài về