Các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin thuê bao về Cục viễn thông theo định kỳ.

Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017 - 08:07


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư số 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông.

 

Ảnh chụp khách hàng khi đến đăng ký thông tin thuê bao là 1 trong những dữ liệu cần cung cấp về Cục viễn thông.

Theo thông tư: Loại số liệu viễn thông và cấu trúc số liệu viễn thông cần báo cáo gồm:
Số thuê bao; đối tượng sử dụng thuê bao; thông tin trên giấy tờ tùy thân của chủ thuê bao (họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú); thông tin trên giấy tờ của tổ chức, của người đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và thông tin của cá nhân thuộc tổ chức tương ứng với số thuê bao mà tổ chức giao cho cá nhân đó sử dụng; bản số hóa toàn bộ giấy tờ của tổ chức, cá nhân đã xuất trình khi đến giao dịch; ảnh chụp ngừoi đến giao dịch; hình thức thanh toán; họ tên nhân viên giao dịch và thời gian giao dịch…
Thông tư quy định, các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin thuê bao về Cục viễn thông theo định kỳ hàng tháng vào trước ngày 15 của tháng tiếp theo. Số liệu cung cấp là số liệu lưu trữ tại doanh nghiệp viễn thông vào tính đến 23 giờ 59 phút ngày cuối cùng của tháng qua đường truyền dẫn kết nối từ doanh nghiệp đến cục viễn thông.
Việc lưu trữ số liệu được thực hiện trên thiết bị độc lập, không kết nối mạng Internet; có cơ chế bảo vệ chống thâm nhập, tiếp cận số liệu trái phép; có chế độ giám sát thường xuyên để đảm bảo chỉ đối tượng được phân quyền mới được tiếp cận số liệu và chế độ giám sát, ghi lại hoạt động trên thiết bị lưu trữ số liệu.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

Phương Lan
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.894 views