Đề nghị cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 - 15:26


Thực hiện văn bản số 963/BTTTT-CNTT ngày 04/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2018;

 Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tuyên Quang năm 2018, nhằm đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT của tỉnh năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát.
Để thuận lợi cho công tác thu thập số liệu của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các mẫu phiếu khảo sát cụ thể, như sau:


- Mẫu 01: Cục Thống kê tỉnh;
- Mẫu 02: Cục Thuế tỉnh;
- Mẫu 03: Văn phòng UBND tỉnh;
- Mẫu 04: Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Mẫu 05: Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Mẫu 06: Sở Nội vụ;
- Mẫu 07: Sở Tài chính;
- Mẫu 08: Dành cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, các Sở, ban, ngành;
- Mẫu 09: Dành cho UBND các Huyện, thành phố;
- Mẫu 10: Dành cho các trường Đại học, cao đẳng;


Phiếu thu thập số liệu xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/5/2018, đồng thời bản điện tử gửi về địa chỉ Email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn để Sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin & Truyền thông;
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - ĐT: 0207 6251 788 để được hướng dẫn, trợ giúp.

BBT
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.594 views

Xem tin theo ngày:   / /