Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

Thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 08:45


Hội Nhà báo Việt Nam vừa công bố Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Quy tắc này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.
Quy tắc này áp dụng với đối tượng là những người làm báo Việt Nam, gồm cả hội viên Hội nhà báo Việt Nam, người đã được cấp thẻ nhà báo, người chưa được cấp thẻ nhà báo đang làm việc tại các cơ quan báo chí; người hoạt động trong lĩnh vực báo chí nói chung.
 
 

Phóng viên Báo Tuyên Quang và đồng nghiệp các báo tác nghiệp tại Trường Sa đầu năm 2016.
Ảnh: Ngọc Hưng

Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo do Hội nhá báo ban hành, có 3 chương, 7 điều, để thực hiện Điều 5 của 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Điều 5 quy định chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

4 điều/việc người làm báo cần làm

Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam quy định 4 điều/việc người làm báo cần làm.

Một là, sử dụng tài khoản mạng xã hội của cá nhân để tương tấc, chia sẻ, đăng tải, cung cấp, định hướng thông tin có ích cho xã hội và đất nước.

Hai là,  đăng tải bình luận, ý kiến nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách niệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

Ba là, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền những thông tin sai sự thật bị phát tán trên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu, gây tổn hại đến liwij ích của cộng đồng, đất nước, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Bốn là, phát hiện, khai thác có kiểm chứng, có chọn lọc thông tin về những vấn đề mới của xã hội để phục vụ tác nghiệp báo chí.

8 điều/việc người làm báo Việt Nam không được làm

Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam cũng quy định rất rõ những điều không được làm.

Một là, vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng; các quy định về bảo mật dữ liệu, tài liệu; quy định về bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của công dân và các quy định  khác của pháp luật.

Hai là, đăng tải, gỡ bài viết, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội vì múc đích tống tiền hoặc các mục đích không trong sáng khác.

Ba là, đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận, chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trái với nội dung, quan điểm của tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi công tác.

Bốn là, bình luận, nhận xét, chia sẻ các thông tin có mục đích kích động, lôi kéo người khác phản ứng tiêu cực về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... có yếu tố phức tạp, nhạy cảm đang cần tạo cách nhìn, thái độ tíc cực mang tính xây dựng của cộng đồng và sự đồng thuận xã hội..
Năm là, sao chép, chia sẻ, phát tán tin, bài, tác phẩm, âm thanh, hình ảnh có được bằng những cách thức không hợp pháp, vi phạm bản quyền.

Sáu là, thông tin vụ việc chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ; gây tổn hại về thể chất, danh dự, nhân phẩm công dân; tuyên truyền, kích động bạo lực, cổ súy lối sống đồi trụy, hủ tục mê tín dị đoan, các hành vi tiêu cực, phân biệt đối xử về giới, vùng miền, dân tộc, chủng tộc.

Bảy là, miêu tả thô thiển, phản cảm những hành động dâm ô, tội ác, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc và đạo đức xã hội.

Tám là, sử dụng logo, hình ảnh, thông tin dữ liệu của tổ chức Hội nhà báo Việt Nam; sử dụng danh nghĩa của Hội nhà báo Việt Nam khi tham gia các diễn đàn, trang mạng xã hội khi chưa được phép.
PV