Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019)

Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 - 15:22


Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cá nhân, tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cá nhân, đơn vị đến nhận bàn giao Chứng thư số chuyêndùng, cụ thể như sau:


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 84 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  

Xem tin theo ngày:   / /