Công văn Tăng cường quản lý hoạt động của các Trang thông tin điện tử tổng hợp

Thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 - 08:13


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 34 Trang thông tin điện tử tổng hợp của các sở, ban, ngành, địa phương đã được cấp giấy phép hoạt động. Trong thời gian qua, hoạt động của các Trang thông tin điện tử đã góp phần tích cực trong thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương trên mạng Internet.Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, qua công tác kiểm tra, theo dõi, SởThông tin và Truyền thông phát hiện một số hạn chế đáng chú ý sau:


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 84 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  

Xem tin theo ngày:   / /