Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019 - 13:14


Ngày 05/4/2019,Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tham dự hội nghị trực tuyến có 63 điểm cầu truyền hình truyền hình gồm Bộ Thông tin và Truyền thông và 62 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng dự và chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Tuyên Quang, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đại biểu đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và các phòng, ban có liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu về các chuyên đề: Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung cần lưu ý trong quản lý kinh tế thực hiện Chương trình; Giới thiệu về nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp bộ, cấp tỉnh LGSP; Triển khai nội dung An toàn thông tin trong Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020; Định mức và Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong hoạt động ứng dụng CNTT; Định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng CNTT.

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp CNTT thông qua việc phát triển các Khu CNTT trọng điểm và các sản phẩm CNTT trọng điểm. Trên cơ sở đó, ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.

Hoàng Nam

Xem tin theo ngày:   / /