5 năm Ngày sách Việt Nam: Sức lan tỏa của văn hóa đọc

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 - 14:58


Trong 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm gắn với thực hiện phong trào xã hội học tập và học tập suốt đời trong cộng đồng; cơ quan, đơn vị. Ngày Sách Việt Nam đã trở thành sự kiện văn hóa, một nét đẹp và trở thành ngày hội của cộng đồng.

Theo từng năm, việc triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam ngày càng được hoàn thiện với sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức ở cả tỉnh và địa phương. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có những kế hoạch triển khai cụ thể các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam. Vì vậy, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức đồng bộ, có quy mô, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt là có sự lồng ghép giữa các hoạt động này với sinh hoạt văn hóa, chính trị, tư tưởng phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng của từng vùng miền, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều tầng lớp nhân dân.

Triển lãm sách báo năm 2019 với chủ đề "Sách - Khơi nguồn tri thức" (Ảnh:TVT)

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 05 thư viện huyện (huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang), 134 tủ sách cơ sở được xây dựng tại các nhà văn hóa xã. Hàng năm, tại các điểm đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và phát động phong trào đọc sách tại địa phương như trưng bày và giới thiệu sách, tổ chức xếp sách nghệ thuật, học sinh hùng biện theo cuốn sách mà mình yêu thích, thuyết trình ý nghĩa việc đọc sách, luân chuyển sách, báo về tủ sách cơ sở các xã, điểm Bưu điện văn hóa xã… nhằm làm phong phú thêm kho sách của cơ sở để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Hằng năm, tại các huyện, thành phố đã tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam, Ngày Hội đọc, Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Trưng bày, triển lãm sách; tọa đàm, giao lưu, thi kể chuyện theo sách; treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động tạo sự lan tỏa trong toàn ngành và xã hội. Xây dựng có hiệu quả phong trào đọc sách, báo ở cơ sở gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời… Duy trì và phát triển hệ thống thư viện các trường học, tủ sách cơ sở các xã, phường, thị trấn.

Triển khai các hoạt động Ngày sách Việt Nam hàng năm, hệ thống các trường học trên địa bàn tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị như: Thi tuyên truyền, giới thiệu sách; thi xếp sách nghệ thuật; thi vẽ tranh; trưng bày, triển lãm sách, báo, tranh, ảnh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa thảo luận sách, bình sách, thi tìm hiểu các nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, tổ chức trò chơi kết hợp tìm hiểu sách, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia từ đó xây dựng thói quen đọc sách, giữ gìn, bảo vệ sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng vốn tài liệu trong thư viện nhà trường. Phát động thi đua đọc sách trong nhà trường. Từ đó, thúc đẩy phong trào đọc sách trong giáo viên, học sinh tạo môi trường lành mạnh để giáo viên, học sinh có điều kiện nghiên cứu tài liệu, học tập, nâng cao hiệu quả phương pháp dạy và học. Huy động phụ huynh, học sinh quyên góp sách cho thư viện trường. Đồng thời, xây dựng tủ sách đặt tại lớp học, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”, kết quả đã huy động được hàng nghìn lượt sách tham khảo, sách giáo khoa đã qua sử dụng, truyện... Sách, báo quyên góp được thông qua những Ngày hội đọc sách đã được lưu trữ và sử dụng đúng mục đích tại các điểm đọc, tủ sách, thư viện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số, nơi đang thiếu sách báo, khát khao tri thức. Đây có thể coi là một kết quả thiết thực, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc với những nỗ lực to lớn để góp phần nâng cao dân trí, nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân.

Phần thi Trang trí bìa sách của sinh viên trường Đại học Tân Trào trong Ngày hội sách năm 2019 (Ảnh:TTT)

Trong 5 năm triển khai Ngày sách Việt Nam, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Đặc biệt là qua hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở, hàng năm đơn vị tổ chức Ngày hội đọc sách theo các nội dung, chủ đề khác nhau: “Sách - Chìa khóa thành công”; “Đọc sách - tri thức cho em”; “Đọc sách – Niềm vui và trí tuệ” đã trưng bày, triển lãm hơn 6.000 bản sách và các loại báo, tạp chí phục vụ 2.450 lượt bạn đọc, luân chuyển 23.100 lượt sách, báo đến Thư viện huyện, tủ sách cơ sở... Ngày hội sách và văn hóa đọc đã huy động được sự đóng góp, hỗ trợ, tài trợ cả vật chất và tinh thần, công tác xã hội hóa thư viện có ý nghĩa này đã, đang thu được nhiều kết quả to lớn.

Các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phố, Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân, nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập; tổ chức hướng dẫn cách đọc sách đúng cho trên 10.000 lượt bạn đọc là cán bộ, giáo viên, học sinh. Trong 5 năm, đã quyên góp được trên 5.000 đầu sách từ các cá nhân, tập thể, các cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện luân chuyển trên 6.000 đầu sách giữa các đơn vị trường học trên địa bàn làm đa dạng, phong phú các đầu sách trong thư viện nhà trường.

Không gian triển lãm sách, báo (Ảnh:TVT)


Ngày sách Việt Nam hàng năm được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực và phối hợp của các tổ chức doanh nghiệp và phát hành sách - văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh như Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Tuyên Quang. Trong 5 năm triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã tặng 4.930 bản sách đến các trường học vùng sâu, vùng xa trong dịp khai giảng năm học mới hoặc cho các trường nhân dịp đón năm mới, các Nhà văn hóa mới được xây dựng ở các huyện. Việc tặng sách đã được cán bộ, người lao động trong công ty nhiệt tình ủng hộ và chung tay tiết kiệm, lao động gây quỹ đóng góp, trở thành nét văn hóa lao động trong công ty.
Công tác thông tin tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách Việt Nam cũng được các cơ quan báo chí trong tỉnh triển khai thực hiện nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, bài về Ngày sách Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và người dân và ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày sách Việt Nam trong việc phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập.

Không gian trưng bày sách (Ảnh:TTT)


Có thể nói, trong 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam hàng năm của UBND tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam hàng năm bước đầu đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu thực chất và chưa hiệu quả. Số lượng sách và đầu sách tại các tủ sách nhà văn hóa thôn chưa nhiều, chưa đa dạng. Số lượng độc giả tại thư viện huyện có xu hướng giảm. Số lượng đơn vị tham gia tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách còn ít, số đầu sách mới không nhiều; không gian trưng bày, triển lãm còn nhỏ hẹp đặc biệt là tại các địa bàn là nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một số huyện và địa phương chưa thực hiện tốt công tác báo cáo kết quả tổ chức Ngày sách Việt Nam về cơ quan Quản lý nhà nước địa phương để tổng hợp báo cáo cấp trên vì vậy công tác báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức 5 năm Ngày sách Việt Nam còn chưa đầy đủ. Kinh phí tổ chức còn hạn chế nên một phần khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện.


Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam; đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; có chính sách đầu tư, phát triển cơ sở vật chất; chú trọng nghiên cứu chính sách xã hội hóa, khuyến khích phát triển thư viện tư nhân; quan tâm phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác thư viện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Ngày sách và xây dựng những mô hình mới. Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, tôn vinh những địa phương, tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhiệt tình, sáng tạo, có những đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách, góp phần nâng cao tri thức cộng đồng, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  TTBCXB

Xem tin theo ngày:   / /