Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính.

Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 08:28


Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phát hiện và tạm giữ nhiều vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp thuận vận chuyển qua đường bưu chính (theo quy đinh tại điều 12, Luật bưu chính và pháp luật có liên quan khác). Trong đó có nhiều bưu gửi chứa vật thể nghi là ma túy được chấp thuận gửi từ nước ngoài về Việt Nam gây mất trật tự, an toàn xã hội.


Trung tâm khai thác của Bưu điện Việt Nam (Ảnh minh họa)

Trước tình hình đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản kịp thời chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính quốc tế thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính.

Cụ thể, các Sở Thông tin và Truyền thông phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bưu chính về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phụ trách, tăng cường chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, phát hiện và xử lý các trường hợp, vụ việc gây mất an toàn an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Trường hợp có thông tin, số liệu về doanh nghiệp bưu chính có bưu gửi bị phát hiện, tạm giữ do có dấu hiệu vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp thuận vận chuyển qua mạng bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách thì kịp thời báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như chủ động đề xuất biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính.


Bưu chính Viettel (ảnh minh họa)

Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng bưu chính; tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp thuận bưu gửi, nhất là bưu gửi chấp nhận từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài.

Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi chấp nhận từ nước ngoài để vận chuyển và phát tại Việt Nam có dấu hiệu vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.


Trường hợp Doanh nghiệp bưu chính có bưu gửi bị phát hiện, tạm giữ do có dấu hiệu vi phạm về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính thì doanh nghiệp kịp thời báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tại tỉnh, thành phố có bưu gửi hàng hóa bị phát hiện, tạm giữ, đồng thời chủ động đề xuất biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Hồ Lan
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.087 views

Xem tin theo ngày:   / /