Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 14:31


Quyết định này Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnhTuyên Quang Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 84 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  

Xem tin theo ngày:   / /