Chỉ số về Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019 - 08:26


Ngày 25/4/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.

 

 Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
vận hành Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Ảnh: Lý Thịnh


Năm 2018, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 06 hạng mục, gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Theo đó, top 3 Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần lượt thuộc về các tỉnh: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh. Ở chỉ số này tỉnh Tuyên Quang xếp hạng 37, với 0,624 điểm, tăng 3 bậc so với năm 2017.

Đối với Chỉ số và xếp hạng hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, top 3 gồm các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Tiền Giang. Ở chỉ số này Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 26 với 0,865 điểm, tăng 23 bậc so với năm 2017.

Theo ông Vũ Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh, để có được kết quả nổi bật như trên là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh đối với công tác ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh nói chung và hoạt động Cổng Thông tin điện tử nói riêng. Ban Biên tập và các bộ phận thực hiện Cổng thông tin điện tử đã bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tạo môi trường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, đưa thông tin phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, trong nước; công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh; các thông tin tuyển dụng, đào tạo; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, văn bản đi, đến của các sở, ban, ngành; đăng tải các dịch vụ công trực tuyến. Thông tin được cung cấp lên Cổng thông tin điện tử cơ bản đã đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng như tỉ lệ văn bản trao đổi của cơ quan, đơn vị mình trên Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Cũng theo ông Vũ Tuấn, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố; đẩy mạnh trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 nhằm tăng tỉ lệ các dịch vụ công (DVC) phát sinh hồ sơ trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ DVC được xử lý trực tuyến, … đáp ứng nhu cầu thực tế giúp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao đổi công việc với các cơ quan nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Cụ thể hóa các nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ dùng chung; tích hợp, kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.                           

        Nguồn: Tuyenquang.gov.vn          

 

 

Xem tin theo ngày:   / /