Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên chúc mừng Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhân Ngày 21/6

Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019 - 11:47


Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), ngày 20/6, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên
tặng hoa chúc mừng cán bộ Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhân Ngày 21/6.

Thay mặt lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phó Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin đối ngoại tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Trong thời gian qua, Ban Biên tập và các bộ phận thực hiện Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tạo môi trường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; đưa thông tin phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh; các thông tin tuyển dụng, đào tạo; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, văn bản đi, đến của các sở, ban, ngành; đăng tải các dịch vụ công trực tuyến. Thông tin được cung cấp lên Cổng thông tin điện tử cơ bản đã đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Năm 2018, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số và xếp hạng hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử với 0,865 điểm, tăng 23 bậc so với năm 2017.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định Cổng Thông tin điện tử tỉnh là cơ quan phát ngôn chính thống về các hoạt động của tỉnh, đã làm tốt chức năng thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; cung cấp nhiều thông tin hữu ích phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp, du khách, góp phần định hướng thông tin.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên
thăm quan quy trình sản xuất tin bài của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục đưa tin kịp thời về công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xây dựng mô hình Cổng thông tin điện tử 3 cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã) đảm bảo đạt mục tiêu Cổng thông tin điện tử 4 cấp như chỉ đạo của Chính phủ; cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến các địa phương, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; tạo cơ sở để các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, góp phần minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh…

PV