UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019 - 10:01


Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 về việc Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang.

Quy chế gồm 5 Chương, 18 Điều quy định việc Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang.


Theo đó, việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý thông tin trên Internet, pháp luật về sở hữu trí tuệ, báo chí, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định quản lý khác của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như các quy định quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Các thông tin được cung cấp trên Cổng dịch vụ công cần phải đúng, đủ, rõ ràng và kịp thời, cập nhật liên tục dựa trên các quy định hiện hành. Các thông tin được thiết kế theo mẫu thống nhất, đơn giản, thuận tiện cho việc sử dụng; đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình xử lý; Cổng dịch vụ công phải tích hợp, kết nối với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và Hệ thống các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do các Bộ, ngành Trung ương triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Cổng dịch vụ công phải đảm bảo an toàn thông tin và vận hành liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày trên mạng Internet; đồng thời bảo đảm thông tin và dịch vụ công trực tuyến luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác, sẵn sàng, có thể truy cập mọi lúc.

Đoàn công tác của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát thực tế
tình hình triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang.


Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang có tên miền truy cập là http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn. Thông tin chủ yếu trên Cổng dịch vụ công, bao gồm các thông tin về dịch vụ công và cơ quan cung cấp dịch vụ; Thông tin, báo cáo thống kê về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.


Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang có chức năng tra cứu dịch vụ công cho phép tìm kiếm, tra cứu thủ tục hành chính, thông tin về thủ tục hành chính, thông tin về hồ sơ và thực trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Chức năng đánh giá dịch vụ hành chính công, cho phép người sử dụng đánh giá sự hài lòng về tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi: cung cấp chức năng cho phép người sử dụng gửi câu hỏi, ý kiến trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý và tiếp nhận thông tin phản hồi từ các cơ quan, đơn vị đó; Cung cấp các thông tin về dịch vụ bưu chính công ích giúp người sử thuận tiện đăng ký sử dụng khi có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; Các chức năng khác theo quy định của pháp luật hiện hành.


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về việc sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang; Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến để nâng cao nhận thức và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện, tổ chức đánh giá việc chấp hành Quy chế này trên phạm vi toàn tỉnh; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Định kỳ hằng quý, hằng năm, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương;…


Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải đảm bảo các điều kiện cần thiết để sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang nhằm triển khai, thực hiện cung cấp các dịch vụ trực tuyến theo đúng quy định của Chính phủ, của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Có giải pháp nâng cao tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;…


Quyết định có hiệu lực từ ngày 09/7/2019.

Hoàng Nam

 

Xem tin theo ngày:   / /