Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở

Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019 - 15:05


Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở đang là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu đến cơ sở để và góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.

 Thực trạng của thông tin cơ sở

Thông tin cơ sở là một kênh thông tin thiết yếu phục vụ người dân ở cơ sở, với đặc trưng khác biệt với thông tin trên báo chí là thông tin ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng thực hiện.

Kỹ thuật viên Đài TT-TH huyện Sơn Dương lắp đặt hệ thống loa Truyền thanh tại xã Lâm Xuyên

Nội dung thông tin ở cơ sở bao gồm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; thông tin cảnh báo về phòng, chống tội phạm, dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... trên địa bàn; phổ biến các kiến thức cần thiết về khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Với những phương tiện đặc thù, thông tin cơ sở có tính gần gũi, mang tính thuyết phục cao vì được thực hiện bởi chính những người của địa phương, nói tiếng nói của địa phương, phạm vi nội dung thông tin được cung cấp hẹp hơn, chỉ bao gồm các thông tin thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh sống ở địa phương đó, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc trưng tiếp nhận thông tin của người dân địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thông tin cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như: Cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống thông tin cơ sở chưa đồng bộ, lạc hậu, xuống cấp. Chưa ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào các hoạt động thông tin cơ sở. Nội dung thông tin còn nghèo nàn. Cách thức truyền tải thông tin chủ yếu theo hướng áp đặt thông tin một chiều từ các cơ quan nhà nước xuống người dân; chưa có sự tiếp nhận và trả lời thông tin phản ánh của người dân. Chưa có một hệ thống thông tin nguồn được quản lý, lưu trữ tập trung và thống nhất để cung cấp thông tin xuống cơ sở.Thu thập dữ liệu ở cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, như: Chậm, khó thu thập và số liệu không chính xác. Trình độ nhân lực làm công tác thông tin cơ sở còn hạn chế và hầu hết không được đào tạo theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, tính ổn định của nhân lực không cao do chế độ đãi ngộ thấp.

Những định hướng lớn đang triển khai thực hiện

Ngày 05/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, nhằm góp phần đạt được mục tiêu “….củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân….”

Hiện nay tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai thí điểm Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông (CNTT-VT). Thiết bị kỹ thuật truyền thanh do các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trong nước nghiên cứu, chế tạo.

Ưu điểm về mặt kỹ thuật, công nghệ của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT là không cần có máy phát sóng; quản lý, vận hành tập trung thông qua website quản trị đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân lực; có khả năng lựa chọn, giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa; quản lý thiết bị đầu cuối qua ứng dụng trên bản đồ, giúp phát hiện các thiết bị hỏng (không cần nhân lực thường xuyên đến tận nơi để kiểm tra); có khả năng cho phép nhiều hệ thống khác dùng chung hệ thống truyền thanh cơ sở thông qua việc phân quyền, phân cấp bằng phần mềm quản trị.

Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông khi triển khai nhân rộng có thể cho tích hợp để các cơ quan, đơn vị cùng khai thác hạ tầng như: Cơ quan phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phát thông báo về cảnh báo thiên tai; Cơ quan văn hoá, du lịch khai thác để phát bản tin thông tin du lịch ở các khu vực có nhiều du khách; Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thông tin về tình hình cháy, nổ và các biện pháp phòng ngừa được thông báo đến cụm thu truyền thanh ở khu vực có cháy để sơ tán người, tài sản, tạo thuận lợi cho việc chữa cháy.

Hiệu quả về mặt kinh tế, kinh phí đầu tư thiết bị cho một đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT thấp hơn đầu tư một đài truyền thanh cơ sở có dây hoặc không dây FM. Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT rất phù hợp với địa bàn, khu dân cư không thể đầu tư hệ thống truyền thanh có dây hoặc địa bàn vùng sâu, vùng xa không bắt được sóng FM.

Thực hiện chủ trương Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở của Đảng và Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông đang triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” nhằm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua công tác thông tin cơ sở; thực hiện quyền được thông tin của người dân và tham gia giải quyết những bức xúc của người dân ở cơ sở và từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Đề án đã đề ra những mục tiêu đến năm 2030 với 03 giai đoạn với những mục tiêu cụ thể như sau:

Giai đoạn 2020 - 2022: Trên 50% xã chưa có đài truyền thanh cơ sở được đầu tư thiết lập đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. Trên 25% cửa khẩu khu vực biên giới trên đất liền được thiết lập bảng tin điện tử hoặc cụm thông tin cơ sở để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân và du khách quốc tế. Trên 50% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật, khai thác và lưu trữ thông tin, biên soạn tài liệu tuyên truyền.

Giai đoạn 2023 - 2025: 100% xã chưa có đài truyền thanh cơ sở được đầu tư thiết lập đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. Trên 30% xã có đài truyền thanh truyền thanh hữu tuyến hoặc truyền thanh FM được đầu tư nâng cấp sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. Trên 50% cửa khẩu khu vực biên giới trên đất liền được thiết lập bảng tin điện tử hoặc cụm thông tin cơ sở để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân và du khách quốc tế. 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật, khai thác và lưu trữ thông tin, biên soạn tài liệu tuyên truyền.Trên 30% người dân sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) để tiếp nhận thông tin và phản ánh ý kiến đến chính quyền các cấp.

Giai đoạn 2026 - 2030: 100% xã có đài truyền thanh truyền thanh hữu tuyến hoặc truyền thanh FM được đầu tư nâng cấp sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 100% cửa khẩu khu vực biên giới trên đất liền được thiết lập bảng tin điện tử hoặc cụm thông tin cơ sở để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân và du khách quốc tế. 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật, khai thác và lưu trữ thông tin, biên soạn tài liệu tuyên truyền. Trên 50% người dân sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) để tiếp nhận thông tin và phản ánh ý kiến đến chính quyền các cấp./.

Khánh Ly
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.472 views