Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú - cánh tay nối dài của các cơ quan báo chí tại địa phương

Thứ Tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 - 09:12


Hiện nay, trên địa bàn Tuyên Quang đang có một 06 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động tại tỉnh. Theo Luật Báo chí 2016, cơ quan báo chí muốn đặt muốn đặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú khi có đủ điều kiện về nhân sự, trụ sở chỉ cần gửi hồ sơ thông báo đến UBND cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Các cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động tại tỉnh, đó là: Thông tấn xã Việt nam, Báo Nhân dân, Kênh Truyền hình Quốc hội (thuộc Đài Tiếng nói Việt nam VOV), Tạp chí Truyền thống & phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam), Báo Xây dựng (thuộc Bộ Xây Dựng) và Tạp chí  điện tử Đồng Hành Việt (thuộc Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam).

Phóng viên Báo Tuyên Quang điện tử tác nghiệp tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn.

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú là cánh tay nối dài của cơ quan báo chí, giúp cơ quan báo chí cập nhật được thông tin phong phú, sinh động hơn, góp phần lan tỏa những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, là cầu nối gắn kết cơ quan báo chí với địa phương, với nhân dân. Trong thời gian qua, về cơ bản, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương hoạt động tại Tuyên Quang tuân thủ đúng quy định của Luật Báo chí, góp phẩn ổn định tình hình chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương, thúc đẩy, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Tuyên Quang với bạn bè trong nước và Quốc tế.

Quy định của Luật Báo chí mới 2016 liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương tại các địa phương đã được xây dựng trên nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính, thông thoáng hơn, đơn giản hơn so với trước đây. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 quy định cơ quan báo chí có nhu cầu thành lập cơ quan đại diện, cơ quan thường trú trong nước phải đáp ứng các yêu cầu về nhân sự, trụ sở và phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt cơ quan đại diện, cơ quan thường trú và phải thông báo cho Bộ. Theo Luật Báo chí 2016, cơ quan báo chí muốn đặt muốn đặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú khi có đủ điều kiện về nhân sự, trụ sở chỉ cần gửi hồ sơ thông báo đến UBND cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Việc đặt Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú cơ quan báo chí được quy định tại Điều 22 Luật Báo chí 2016. Điều kiện đặt văn phòng đại diện gồm: có trụ sở để đặt văn phòng đại diện. Trưởng văn phòng đại diện phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí có văn phòng đại diện và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến thời Điểm đặt văn phòng đại diện.

Phóng viên thường trú hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến khi cử phóng viên thường trú.

Trước khi bắt đầu hoạt động 15 ngày, cơ quan báo chí có đủ Điều kiện và có nhu cầu đặt văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện để thông báo. Hồ sơ gồm: Văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đặt văn phòng đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí; Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu; Tài liệu chứng minh đáp ứng đủ Điều kiện quy định; Danh sách nhân sự văn phòng đại diện; Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của trưởng văn phòng đại diện, sơ yếu lý lịch của phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của văn phòng đại diện.

Cơ quan báo chí chưa có văn phòng đại diện, có nhu cầu cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ thông báo hoạt động của phóng viên thường trú đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phóng viên thường trú hoạt động. Hồ sơ gồm: Văn bản cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí; Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu; Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của phóng viên thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

Chậm nhất là 05 ngày trước khi có sự thay đổi về địa Điểm, trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoặc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí thông báo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện, nơi có phóng viên thường trú hoạt động.

Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú phải phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ngừng hoạt động ngay sau khi cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí hoặc phóng viên thường trú độc lập bị thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quy định của Luật Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra các Điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú. Trường hợp không đủ Điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khánh Ly