Tổng kết công tác báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại năm 2019

Thứ Năm, ngày 2 tháng 1 năm 2020 - 08:11


Ngày 31-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, các cơ quan báo chí đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức thể hiện tác phẩm báo chí; chú trọng xây dựng các số báo, chương trình truyền hình theo chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực cấp ủy tỉnh quan tâm chỉ đạo, các sự kiện chính trị quan trọng, những khâu đột phá, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo chí đã tăng cường các bài viết mang tính phản biện, những vấn đề dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Các hoạt động công tác thông tin đối ngoại tập trung thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh, của đất nước; công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại năm 2020: tích cực tham gia các giải báo chí của tỉnh, của Trung ương; báo chí tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước; công tác thông tin đối ngoại cần được thực hiện đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng tuyên truyền về những thế mạnh trong phát triển du lịch, thu hút đầu tư của tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên nhấn mạnh, trong năm 2020, công tác báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại tập trung tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện các tác phẩm báo chí đảm bảo phong phú, chân thực và hấp dẫn. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước; chú trọng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, khai thác hiệu quả các kênh thông tin quảng bá về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…

Theo baotuyenquang.com.vn