Thông tư mới quy định về giá cước cuộc gọi điện thoại.

Thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 - 14:49


Ngày 05/3/2020 Bộ Thông tin ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT, quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc.

Theo đó, Thông tư này quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc kết cuối vào mạng di động khác; từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt kết cuối vào mạng di động và từ mạng di động kết cuối vào mạng cố định nội hạt.

Mức giá cước mới kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc được áp dụng từ ngày 01/5/2020.

Đối tượng áp dụng theo Thông tư này là các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ kết nối cuộc gọi thoại của mạng di động và của mạng cố định nội hạt. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động được áp dụng theo mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút. Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng cố định nội hạt vào mạng di động được áp dụng theo mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút.

Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng di động vào mạng cố định nội hạt được áp dụng theo mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 270 đồng/phút. Các mức giá cước kết nối quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/5/2020.

TTBCXB
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.135 views

Xem tin theo ngày:   / /