Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020 - 14:25


Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan tố chức Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến. Thời gian bắt đầu từ ngày 19/5/2020 đến ngày 30/5/2020, tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông qua nội dung trưng bày, Triển lãm giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Những nội dung chính của Triển lãm Sách bao gồm: Trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề: Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trưng bày ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; Khu vực chuyên đề sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ bạn đọc và Trưng bày tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cũng sẽ giới thiệu sách, tọa đàm, giao lưu tác giả tác phẩm… theo các chủ đề trên sàn book365.vn.

Ban Tổ chức kỳ vọng Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm sách dự kiến khai mạc vào 9h00 ngày 19/5/2020 tại điểm cầu Cục Tần số, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

TTBCXB