Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020 - 07:19


Những ngày tháng 5 lịch sử, lòng người dân quê hương cách mạng lại bồi hồi xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi dòng suối, con sông, mỗi ngọn đồi, mỗi ngôi nhà, mỗi con người đều thấm sâu vào trái tim hình ảnh của Bác.

Đình Tân Trào là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.  Ảnh: K.T

Thật vinh dự đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Tuyên Quang, làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược và những quyết sách của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Hội thảo khoa học có sự tham dự của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Văn phòng Quốc hội, các nhà nghiên cứu lịch sử...

Tại Hội thảo sẽ có 37 tham luận của đại biểu Trung ương và đại biểu của tỉnh, trong đó có 17 tham luận của đại biểu Trung ương. Tham luận của các nhà nghiên cứu lịch sử của Trung ương, của tỉnh gửi về Ban Tổ chức đều khẳng định, Tuyên Quang có vị trí chiến lược đặc biệt, đã được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là Thủ đô Khu Giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Nơi đây, đã chứng kiến quyết tâm sắt đá của lãnh tụ Hồ Chí Minh “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Đồng thời, nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc như: Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa; Quốc dân Đại hội Tân Trào (tiền thân của Quốc hội Việt Nam) lập ra Chính phủ lâm thời, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca; Lễ xuất quân của đơn vị Quân giải phóng...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy tổng khởi nghĩa làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang để lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Tuyên Quang từ Thủ đô Khu giải phóng năm xưa trở thành Thủ đô Kháng chiến, Trung tâm An toàn khu của Trung ương. Từ khi chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cho đến khi kết thúc Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và lãnh đạo cuộc kháng chiến của toàn dân tộc tại Tuyên Quang trong gần 6 năm.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, Viện phó Viện Sử học, trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc từ buổi bình minh của lịch sử, Tuyên Quang luôn được coi là bình phong, là “phên dậu” che chắn cho miền châu thổ. Đặc biệt, với tầm nhìn chiến lược thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, căn cứ địa Tân Trào thuộc Tuyên Quang được Bác Hồ chọn làm trung tâm đầu não chỉ đạo cách mạng toàn quốc trước Cách mạng Tháng Tám.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất và người Tuyên Quang lại hành trình cùng nhân dân cả nước đi tiếp chặng đường đấu tranh vô cùng gian khổ để giành lại nền độc lập tự do trọn vẹn, bền vững cho dân tộc. Đây chính là hành trình dẫn đến thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hội thảo có vai trò quan trọng mang lại cái nhìn tổng thể, đầy đủ từ nhiều khía cạnh làm rõ vai trò của căn cứ địa Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là nơi hiện thực hóa tư tưởng của Bác về xây dựng căn cứ địa, hậu phương trong kháng chiến chống Pháp.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu có những tham luận sâu sắc về sự ra đời, hoạt động của phong trào Việt Minh ở Tuyên Quang theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc dân Đại hội Tân Trào với tầm nhìn chiến lược của Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội II của Đảng và những quyết sách lịch sử đưa kháng chiến đến thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh với những hoạt động ngoại giao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; vai trò, đóng góp của Tuyên Quang trong xây dựng, củng cố liên minh đoàn kết chiến đấu Việt - Miên - Lào trong kháng chiến chống Pháp…

Không những khẳng định Tuyên Quang luôn là mảnh đất có bề dày lịch sử cách mạng gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại hội thảo, các đại biểu còn khẳng định, tiếp nối truyền thống ấy, Tuyên Quang đã và đang nỗ lực hiện thực tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới và phát triển, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, đổi mới công tác dân vận, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng của Bác.

Hội thảo khoa học được tổ chức có ý nghĩa cần thiết và quan trọng khẳng định vị thế chiến lược của căn cứ địa Tuyên Quang từ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào của người dân Tuyên Quang và nhân dân cả nước về lịch sử của cách mạng và trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Theo baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /