Đại hội Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020- 2022

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020 - 09:45


Ngày 28/05/2020, Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Bé - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Văn Hiến Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở, cùng toàn thể hội viên Chi hội Nhà báo.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi Hội Nhà báo Sở Thông tin &Truyền thông

Đại hội lần thứ II Chi Hội Nhà báo Sở Thông tin &Truyền thông tập trung đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết  Đại hội lần thứ I; làm rõ kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng  hoạt động của chi hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ chính trị được Hội Nhà báo tỉnh cũng như lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông giao. Chi hội tích cực vận động hội viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, nghề nghiệp, thực hiện tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Bé - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: “Với số lượng hội viên không nhiều, nhưng thời gian qua, Chi hội đã làm được rất nhiều việc và có hiệu quả. Có thể thấy sự nỗ lực rất lớn của Thư ký Chi hội và các cá nhân hội viên trong Chi hội. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao Chi hội trong việc quan tâm, bồi dưỡng tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho các hội viên, tạo sự đồng thuận cao, luôn bám sát tôn chỉ mục đích của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Vũ Thị Bé lưu ý trong thời gian tới, Chi hội cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, đặc biệt là “10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp” và “Quy tắc sử dụng mạng xã hội” của người làm báo Việt Nam gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Giữ vững kỷ cương, nền nếp sinh hoạt Hội; Kiện toàn bộ máy Ban Thư ký Chi hội; Bồi dưỡng, phát triển kết nạp hội viên mới, đặc biệt là những hội viên trẻ.

Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 ủy viên. 

Ban Thư ký Chi hội nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí Vũ Thị Bé - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc Sở TT&TT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ TT&TT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện phòng Bưu chính - Viễn thông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Chi hội Nhà báo Báo Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội viên Chi hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

TTBCXB