Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020 - 10:22


Ngày 12/6, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy Chi bộ sở TT&TT đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nghị quyết của cấp ủy cấp trên, vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn; phát huy được trí tuệ tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở TT&TT lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 28 đảng viên, 3 tổ đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch phục vụ sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, 100% các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 100% các xã, thôn, các cơ quan Đảng và Nhà nước có mạng LAN kết nối internet; cổng thông tin điện tử tỉnh đảm bảo cung cấp trên 20 nhóm dịch vụ hành chính công mức độ 3 trở lên. Triển khai diện rộng các hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc liên thông 4 cấp T.Ư, tỉnh, huyện và xã. Công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản ngày càng được nâng cao. Hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở có nhiều khởi sắc, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Tập trung - Sáng tạo - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng như: Hoàn thành việc kết nối và cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 cho nhân dân và doanh nghiệp; tỷ lệ thuê bao internet băng rộng trên 20 thuê bao/100 dân; phủ sóng thông tin di động đến 100% dân số toàn tỉnh; 100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối internet băng rộng; tỷ lệ nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt trên 50%...

Các đại biểu dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc -Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thiếu tinh thần trách nhiệm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực. Làm tốt công tác quản lý báo chí, mạng xã hội. Xây dựng hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, tạo nền tảng thống nhất trong xây dựng chính quyền điện tử…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Vũ Tuấn, Quyền Giám đốc Sở được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc -Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh 

tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV.

Đảng viên Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự Đại hội

TTBCXB


Tổng số: 769 | Trang: 1 trên tổng số 77 trang  

Xem tin theo ngày:   / /