Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên chúc mừng Sở Thông tin và Truyền thông nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 - 14:15


Ngày 19/6, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc mừng Sở Thông tin và Truyền thông nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên tặng hoa chúc mừng

lãnh đạo, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhân ngày 21/6.

Đồng chí Vũ Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin đối ngoại tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Trong những năm qua,  Sở đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về báo chí. Công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị đã bám sát định hướng, chỉ đạo của cấp trên. Trong bức tranh toàn cảnh của báo chí Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong hoạt động chung của tỉnh và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí của tỉnh, góp phần tuyên truyền, cổ động, giáo dục quần chúng nhân dân hướng đến mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng nước nhà. 

6 tháng đầu năm 2020, đã có hơn 3.000 tác phẩm đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang TTĐT tổng hợp Đối ngoại, Website Sở Thông tin và Truyền thông. Nội dung tuyên truyền bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền của trung ương, của tỉnh, phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó chú trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và cả nước; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phản ánh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh; khai thác tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc Tuyên Quang; tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ tham gia công tác quản lý báo chí, góp phần khẳng vai trò quản lý báo chí của ngành Thông tin và Truyền thông đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới đội ngũ phóng viên, biên tập viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; khuyến khích cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.  Tiếp tục thông tin tuyên truyền về các thông tin công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến các địa phương, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh; tạo cơ sở để các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, góp phần minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh…

TTBCXB


Tổng số: 769 | Trang: 1 trên tổng số 77 trang  

Xem tin theo ngày:   / /