Đẩy mạnh tuyên truyền về tầm vóc, vị thế lịch sử của Tuyên Quang trong Cách mạng tháng Tám

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2020 - 08:50


Ngày 22/7, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7-2020.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban báo chí.

Tháng 7-2020, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin, tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật. Báo chí tập trung tăng cường các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục duy trì chuyên mục “Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII”; xây dựng chuyên mục “Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII”; tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Báo Tuyên Quang có loạt bài Cảnh giác với “cách mạng màu” góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên về “cách mạng màu”, âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Các số báo cuối tuần tiếp tục lựa chọn các chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, lựa chọn nghề nghiệp, vì dân phục vụ để thông tin, tuyên truyền. Báo Tuyên Quang online đã tường thuật trực tiếp Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIII năm 2020; có 2 bản tin mới đăng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần: Du lịch Tuyên Quang; sản xuất và tiêu dùng”.

Đài Phát thanh và Truyền hình mở chuyên mục “Thi đua là yêu nước” tuyên truyền đậm nét về các tấm gương điển hình tiên tiến có những việc àm tâm huyết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác góp phần lan tỏa tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tháng 8-2020, các cơ quan tiếp tục tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, các phong trào thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, địa phương chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng các bài viết, phóng sự theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thông tin tuyên truyền nổi bật về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; khẳng định vị trí lịch sử và truyền thống vẻ vang của tỉnh Tuyên Quang trong lịch sử cách mạng của dân tộc (sự kiện Quốc dân Đại hội Tân Trào; vị thế, tầm vóc, vị thế lịch sử của Thủ đô Khu Giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”; thông tin, tuyên truyền về kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020; tuyên truyền, quảng bá Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và các ngày kỷ niệm trong tháng 8-2020…

Theo tuyenquang.gov.vn