Tuyên Quang tăng xếp hạng về Chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 - 10:18


Theo “Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2019” của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 8/2020, Tuyên Quang xếp hạng 36/63 tỉnh thành trong bảng xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Báo cáo được xây dựng trên kết quả tổng hợp, kiểm tra, đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông từ báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và địa phương. Công tác đánh giá được thực hiện theo 6 hạng mục là: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên Trang/Cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); (5) Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực cho ứng dụng CNTT. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Đoàn công tác của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, về tổng thể, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối tỉnh năm 2019 tăng so với năm 2018 (năm 2018 là 0,65; năm 2019 là 0,72). Hầu hết các chỉ số thành phần trung bình của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 đều tăng so với năm 2018; về thứ tự xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, năm 2019 không có sự thay đổi nhiều so với năm 2018 đối với nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở các vị trí đầu và các vị trí cuối của bảng xếp hạng. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh vẫn là 3 tỉnh/thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2019. Một số tỉnh có sự thay đổi tích cực về vị trí xếp hạng như Lạng Sơn, An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh... Các tỉnh có sự thay đổi tích cực về vị xếp hạng chủ yếu là do triển khai tốt các hạng mục ứng dụng CNTT, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 4. Chỉ số về Hạ tầng kỹ thuật CNTT, Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trang/Cổng thông tin điện tử năm 2019 tăng nhiều nhất. Điều này chứng tỏ rằng năm 2019, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chú trọng hơn trong việc đầu tư Hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Cụ thể kết quả đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với tỉnh Tuyên Quang như sau:

Kết quả trên cho thấy mức độ ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Tuyên Quang đã có những chuyển biến tích cực, mặc dù chỉ số tổng thể của tỉnh chỉ đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Để có được kết quả như trên là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh đối với công tác ứng dụng và phát triển CNTT.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Tuyên Quang tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT ở mọi cấp, mọi ngành; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh thực hiện cung cấp 30% dịch vụ công mức độ 4 vào cuối năm 2020 theo Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.

Quang Khôi


Tổng số: 745 | Trang: 1 trên tổng số 75 trang  

Xem tin theo ngày:   / /