Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020 - 08:23


Chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội. Ảnh: BTQ

Sau 3 ngày làm việc việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.  Theo đó, 3 khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.

5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là: Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Đại hội biểu thị sự thống nhất rất cao ý chí và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong nhiệm kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trước mắt, thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

TTBCXB

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.474 views

Xem tin theo ngày:   / /