Cơ cấu tổ chức

Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019 - 08:14TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1) Quyền Giám đốc

- Ông Vũ Tuấn

- Điện thoại: (0207) 6 251 818

- Di động: 0983 612 525

- Email: vtuantttt@tuyenquang.gov.vn

 

2) Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Hiến

- Di động: 0913 532 998

- Email: nvhientttt@tuyenquang.gov.vn

 

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ

I. Văn phòng

1) Chánh Văn phòng

- Ông Phạm Văn Chí

- Điện thoại: (0207) 6 251 868

- Di động: 0912 024 722

+ Email: pvchitttt@tuyenquang.gov.vn

 2) Phó Chánh Văn phòng

- Bà Mã Thị Thanh Mai

- Điện thoại: (0207) 6 251 889

- Di động: 0945 737 999

- Email: mttmaitttt@tuyenquang.gov.vn

3) Chuyên viên

- Bà Hà Minh Phượng - Chuyên viên Văn phòng; Cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

- Điện thoại: (0207) 6 250 644

- Email: hmphuongtttt@tuyenquang.gov.vn

4) Lái xe

- Ông Nguyễn Thanh Hoàng

- Điện thoại: 0972 722 104

5) Văn thư

- Bà Hà Thị Mẫn

- Điện thoại: (0207) 6 250 589

- Email: htmantttt@tuyenquang.gov.vn

6) Nhân viên phục vụ

- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy

- Điện thoại: 01646 191 818

- Email: htmantttt@tuyenquang.gov.vn 

 

II. Phòng Kế hoạch, Tài chính

1) Chuyên viên 

- Bà Vũ Thị Bích

- Di động: 0944 452 323

- Email: 

 2) Chuyên viên

- Ông Lê Phương Đông

- Di động: 0982 015 783

- Email: lpdongtttt@tuyenquang.gov.vn

 

III. Phòng Bưu chính, Viễn thông

- Điện thoại: (0207) 6 251 899

1) Trưởng phòng

- Bà Hồ Thị Phương Lan

- Di động: 0915 160 266

- Email: htplantttt@tuyenquang.gov.vn

 2) Chuyên viên

- Bà Trần Thị Thanh

- Di động: 0981 403 818

- Email: htplantttt@tuyenquang.gov.vn

3) Chuyên viên 

- Bà Nông Thị Hải Yến

- Di động: 01688 626 364

- Email: nthyentttt@tuyenquang.gov.vn

 

IV. Phòng Công nghệ thông tin

- Điện thoại: (0207) 6 251 788

1) Trưởng phòng

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Di động: 0948 536 888

- Email: nvhieutttt@tuyenquang.gov.vn

2) Chuyên viên

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan

- Di động: 0948 938 939

- Email: ntplantttt@tuyenquang.gov.vn

 3) Chuyên viên

- Ông Hoàng Danh Tuyên

- ĐT: 0913 868 726

- Email: hdtuyentttt@tuyenquang.gov.vn

 

V. Phòng Thông tin Báo chí, Xuất bản

- Điện thoại:(0207) 6 251 858

1) Trưởng phòng

- Ông Nhữ Văn Khánh

- Di động: 0914 501 962

- Email: nvkhanhtttt@tuyenquang.gov.vn

2) Chuyên viên 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Uyên

- ĐT: 0207 6 251 858

- Email: nttuyentttt@tuyenquang.gov.vn

3) Chuyên viên

- Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp

- ĐT: 0868 598 288

 

VI. Thanh tra

2) Thanh tra viên

- Ông Nguyễn Anh Sơn

- Di động: 0986 218 999

- Email: nasontttt@tuyenquang.gov.vn

3) Chuyên viên

- Ông Lương Quang Dũng

- ĐT: 0968 069 909

- Email: lqdungtttt@tuyenquang.gov.vn

 

C. ĐƠN SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1. Quyền Giám đốc 

- Ông Bùi Văn Thắng

- ĐT: 0915 449 640

- Email: bnthangtttt@tuyenquang.gov.vn

 

  2. Phó Giám đốc

- Ông Lê Trung Dũng

- ĐT: 0945 737 666

- Email: dunglt4t@gmail.com 

 

 3. Phòng Hành chính – Tổng hợp

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Tiến

- ĐT:  0915  212 126

- Email: 

- Kế toán, tổng hợp: Bà Quan Hương Hiền

- ĐT: 0914 415 084

- Email: qhhientttt@tuyenquang.gov.vn

 - Văn Thư: Bà Phan Thị Thu Huyền

- ĐT: 0982 496 989

- Email: 

 

4. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ

- Trưởng phòng: Bà Khổng Thị Phương Lan

- ĐT: 0947 149 777

- Email: ktplantttt@tuyenquang.gov.vn

 - Kỹ sư:  Ông Tống Hữu Trí

- ĐT:  0949 599 449

- Email: 

- Kỹ sư  Bà Hoàng Thùy Linh

- ĐT:  0976 288 866

- Email: 

- Kỹ sư: Ông  Nguyễn Văn Hiệp

ĐT: 01679 700 087

- Email: nvhieptttt@tuyenquang.gov.vn

 Kỹ sư  Bà Nguyễn Thị Ngoãn

- ĐT:  

- Email: 

 

5. Phòng Thông tin điện tử

- Trưởng phòng: Ông Đinh Việt Hải 

- ĐT: 0982 787 688

- Email: dvhaitttt@tuyenquang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng:  Bà Thèn Thị Hương

- ĐT: 0982 827 769

- Email: ltthuongtttt@tuyenquang.gov.vn

- Biên tập viên: Bà Đặng Thị Thủy

- ĐT: 0932 366 993

- Email: 

- KTV: Ông Trần Phú Phẩm

- ĐT: 0936 450 000

- Email: tpphamtttt@tuyenquang.gov.vn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 53.636 views

Xem tin theo ngày:   / /