Kê hoạch số 2264/KH-BTTTT-BVHTTDL ngày 28/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Duy trì bền vững kết quả Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" do quỹ Bill & Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ - giai đoạn 2017-2020.

Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2017 - 13:39   


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 78 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  

Xem tin theo ngày:   / /