Quyết định số 24/QĐ-STTTT ngày 1/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2017 - 16:26   


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 78 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  

Xem tin theo ngày:   / /