SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐÀI TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN; ĐÀI CẤP XÃ

Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017 - 09:39Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện;
Đài Truyền thanh cấp xã
( Số liệu thống kê đến 30/03/2017)
------------------


Tỉnh Tuyên Quang hiện có 07 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện;

134 trạm truyền thanh cấp xã

A- Đài cấp huyện
1. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Tuyên Quang
- Địa chỉ: Tổ 22, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3822497
- Email: daiphatthanhtq@gmail.com
- Trưởng đài: Phan Xuân Trường. ĐT: 0912.835.253

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Yên Sơn
- Địa chỉ: Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3872344
- Email: daiyenson@gmail.com
- Trưởng đài: Lê Thị Yến. ĐT: 0989.801414

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Dương
- Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3835220
- Fax: 0273 838151
- Trưởng đài: Vi Văn Dân. ĐT: 0987.621973

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hàm Yên
- Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3843218
- Trưởng đài: Bùi Quang Quyết. ĐT: 0988.400543

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Chiêm Hóa
- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3851129
- Trưởng đài: Tạ Văn Bích. ĐT: 0983.216999

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Nà Hang
- Địa chỉ: Thị trấn Nà Hang, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 33506244
- Trưởng đài: Nguyễn Văn Thạch. ĐT: 0986.206.332

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lâm Bình
- Địa chỉ: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3868368
- Phó Trưởng đài: Ma Văn Bình. ĐT: 0984.592.959

 

B. Đài Truyền thanh cấp xã

I Huyện Na Hang: 11/11 xã
1 Thượng Nông
2 Hồng Thái
3 Thanh Tương
4 Sơn Phú
5 Thượng Giáp
6 Đà Vị
7 Yên Hoa
8 Côn Lôn
9 Khâu Tinh
10 Sinh Long
11 Năng Khả

II Huyện Chiêm Hoá: 25/25 xã
1 Phú Bình
2 Tri Phú
3 Phúc Sơn
4 Tân An
5 Hòa Phú
6 Tân Mỹ
7 Trung Hà
8 Hùng Mỹ
9 Tân Thịnh
10 Minh Quang
11 Hòa An
12 Nhân Lý
13 Vinh Quang
14 Linh Phú
15 Ngọc Hội
16 Kiên Đài
17 Yên Lập
18 Xuân Quang
19 Phúc Thịnh
20 Yên Nguyên
21 Hà Lang
22 Kim Bình
23 Bình Nhân
24 Trung Hòa
25 Bình Phú

III. Huyện Hàm Yên: 17/17 xã
1 Yên Thuận
2 Minh Khương
3 Minh Dân
4 Phù Lưu
5 Tân Thành
6 Bình Xa
7 Yên Lâm
8 Yên Phú
9 Nhân Mục
10 Bằng Cốc
11 Thành Long
12 Thái Sơn
13 Thái Hòa
14 Đức Ninh
15 Hùng Đức
16 Minh Hương
17 Bạch Xa

IV. Huyện Yên Sơn: 30/30 xã
1 Mỹ Bằng
2 Chân Sơn
3 Lực Hành
4 Kim Phú
5 Phúc Ninh
6 Trung Sơn
7 Chiêu Yên
8 Xuân Vân
9 Tân Long
10 Kiến Thiết
11 Lang Quán
12 Công Đa
13 Thắng Quân
14 Nhữ Hán
15 Nhữ Khê
16 Tân Tiến
17 Phú Lâm
18 Trung Minh
19 Hùng Lợi
20 Phú Thịnh
21 Kim Quan
22 Đạo Viện
23 Thái Bình
24 Tiến Bộ
25 Quý Quân
26 Tứ Quận
27 Trung Trực
28 Đội Bình
29 Hoàng Khai
30 Trung Môn

V. Huyện Sơn Dương: 32/32 xã

1 Bình Yên
2 Ninh Lai
3 Vĩnh Lợi
4 Văn Phú
5 Sầm Dương
6 Phú Lương
7 Kháng Nhật
8 Đại Phú
9 Hào Phú
10 Hợp Hòa
11 Đông Thọ
12 Hợp Thành
13 Chi Thiết
14 Thiện Kế
15 Tam Đa
16 Vân Sơn
17 Thượng Ấm
18 Tân Trào
19 Đông Lợi
20 Phúc Ứng
21 Sơn Nam
22 Lâm Xuyên
23 Tú Thịnh
24 Tuân Lộ
25 Minh Thanh
26 Đồng Qúy
27 Cấp Tiến
28 Lương Thiện
29 Trung Yên
30 Quyết Thắng
31 Thanh Phát
32 Hồng Lạc

VI. Huyện Lâm Bình: 8/8 xã

1 Lăng Can
2 Bình An
3 Thổ Bình
4 Hồng Quang
5 Xuân Lập
6 Phúc Yên
7 Khuôn Hà
8 Thượng Lâm

VII. Thành phố Tuyên Quang: 13/13 xã
1 Phường Tân Quang, Phan Thiết, Minh Xuân
2 Hưng Thành
3 Lưỡng Vượng
4 An Tường
5 An Khang
6 Tràng Đà
7 Nông Tiến
8 Ỷ La
9 Tân Hà
10 Thái Long
11 Xã Đội Cấn

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 5.326 views