Quyết định số 27/QĐ-STTTT ngày 1/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017 - 11:09   


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 78 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  

Xem tin theo ngày:   / /