Số - ký hiệu: 406/UBND-THCB Ngày ban hành: 25/02/2019
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin Ngày đăng: 28/08/2019
Trích yếu: V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số: 297 /QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang 13/08/2019
2 246 /QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụngdịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang 09/07/2019
3 86/VP-THCB Kế hoạch V/v sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao 29/05/2019
4 46/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/04/2019
5 651/UBND-THCB Quyết định V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 18/03/2019
6 135/STTTT-CNTT Công văn Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019) 13/03/2019
7 Số: 144/UBND-KGVX Công văn V/v phối hợp triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển tri thức Việt số hóa" 16/01/2019
8 13/2017/QĐ-TTg Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017
9 03/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
10 02/2017/TT-BTTTT Thông Tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017
11 351/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc chỉ định phòng thử nghiệm. 17/03/2017
12 05/2017/QĐ-TTg Quyết định Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 16/03/2017
13 175/2016/NĐ-CP Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 30/12/2016
14 47/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/12/2016
15 156/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016 định hướng đến năm 2020 24/05/2016
16 20/KH-UBND Kế hoạch về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020 01/03/2016
17 2924/UBND-THCB Công văn Về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản 07/10/2015
18 245/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016 định hướng đến năm 2020 25/08/2015
19 16/2014/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 18/11/2014
20 1/2014/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 20/02/2014