Số - ký hiệu: 49/2016/TT-BTTTT Ngày ban hành: 26/12/2016
Thể loại văn bản: Thông Tư Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin Truyền thông
Lĩnh vực: Báo chí - Xuất bản Ngày đăng: 08/02/2017
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại, đổi lại và thu hồi thẻ nhà báo
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 3/2019/TT-BTTTT Thông Tư Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí 06/05/2019
2 362/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 03/04/2019
3 31/QĐ-STTTT Quyết định Quy định Về quy trình xuất bản Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang 15/03/2019
4 2/2019/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 08/03/2019
5 09/2017/NĐ-CP Quyết định Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Báo chí 2016 09/01/2018
6 462/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/03/2017
7 09/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
8 09/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
9 08/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 08/02/2017
10 37/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình 26/12/2016
11 36/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình 26/12/2016
12 38/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
13 41/2016/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 26/12/2016
14 48/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 26/12/2016
15 49/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo 26/12/2016
16 52/2016/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
17 24/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình 15/11/2016
18 22/2016/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/10/2016
19 43/2016/QĐ-TTg Quyết định Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 17/10/2016
20 20/2016/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 31/08/2016