Số - ký hiệu: 09/2017/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/02/2017
Thể loại văn bản: Nghị Định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Báo chí - Xuất bản Ngày đăng: 08/01/2018
Trích yếu: Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 31/QĐ-STTTT Quyết định Quy định Về quy trình xuất bản Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang 15/03/2019
2 09/2017/NĐ-CP Quyết định Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Báo chí 2016 09/01/2018
3 462/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/03/2017
4 09/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
5 08/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 08/02/2017
6 37/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình 26/12/2016
7 36/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình 26/12/2016
8 38/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
9 41/2016/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 26/12/2016
10 49/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại, đổi lại và thu hồi thẻ nhà báo 26/12/2016
11 48/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 26/12/2016
12 49/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo 26/12/2016
13 52/2016/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
14 24/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình 15/11/2016
15 22/2016/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/10/2016
16 43/2016/QĐ-TTg Quyết định Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 17/10/2016
17 20/2016/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 31/08/2016
18 72/2016/NĐ-CP Nghị Định Về hoạt động nhiếp ảnh 01/07/2016
19 19/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 30/06/2016
20 18/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương 28/06/2016