Số - ký hiệu: 135/STTTT-CNTT Ngày ban hành: 13/03/2019
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Thông tin Truyền thông
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin Ngày đăng: 18/03/2019
Trích yếu: Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 13/2017/QĐ-TTg Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017
2 03/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
3 02/2017/TT-BTTTT Thông Tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017
4 351/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc chỉ định phòng thử nghiệm. 17/03/2017
5 05/2017/QĐ-TTg Quyết định Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 16/03/2017
6 175/2016/NĐ-CP Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 30/12/2016
7 47/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/12/2016
8 156/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016 định hướng đến năm 2020 24/05/2016
9 20/KH-UBND Kế hoạch về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020 01/03/2016
10 2924/UBND-THCB Công văn Về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản 07/10/2015
11 245/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016 định hướng đến năm 2020 25/08/2015
12 16/2014/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 18/11/2014
13 1/2014/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 20/02/2014
14 23/2013/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 24/12/2013
15 22/2013/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 03/12/2013