CHUYÊN MỤC Thông tin tuyển dụng

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và truyền thông

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và truyền thông

Thứ 6, 2/7/2021


THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Thông tin và Truyền thông 01 Chánh Thanh tra (tiếp nhận để bổ nhiệm)

Thứ 3, 5/1/2021


Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020

Chỉ tiêu tiếp nhận 01 chỉ tiêu từ nguồn công chức, viên chức

Thứ 4, 23/9/2020
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin Truyền thông

Ngày 19/07/2017, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thông báo số 06/TB-STTTT về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. BBT Website Sở Thông tin Truyền thông trân trọng đăng tải toàn văn Thông báo này.

Thứ 5, 20/7/2017Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang