CHUYÊN MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Triển khai thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Ngày 01/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã ban hành văn bản só 368/STTTT-CNTT về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 2, 8/6/2020


UBND tỉnh chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Ngày 31-3, UBND tỉnh có văn bản số 892/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ 4, 1/4/2020


V/v rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

V/v rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Thứ 5, 19/3/2020


V/v rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

V/v rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thứ 5, 19/3/2020


V/v rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

V/v rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Thứ 5, 19/3/2020


Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Thứ 2, 24/2/2020


QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

Thứ 2, 24/2/2020


THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019

Căn cứ Nghị định của Chính Phủ, các quyết định có liên quan của UBND tỉnh về công tác cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019, như sau:

Thứ 3, 29/10/2019


Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày...

Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Thứ 6, 17/5/2019


Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Quyết định này Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnhTuyên Quang Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông, cán bộ, công chức, viên chức,...

Thứ 4, 24/4/2019Tổng số: 92 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang