kết quả tìm kiếm

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 46/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/04/2019
2 86/VP-THCB Kế hoạch V/v sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao 29/05/2019
3 Số: 144/UBND-KGVX Công văn V/v phối hợp triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển tri thức Việt số hóa" 16/01/2019
4 246 /QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụngdịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang 09/07/2019
5 Số: 297 /QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang 13/08/2019
6 406/UBND-THCB Công văn V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 25/02/2019
7 651/UBND-THCB Quyết định V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 18/03/2019
8 1227/QĐ-BTTTT Quyết định Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Tuyên Quang 06/08/2019
9 98/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 08/08/2019
10 2/2019/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 08/03/2019
11 3/2019/TT-BTTTT Thông Tư Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí 06/05/2019
12 362/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 03/04/2019
13 4/2019/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 05/07/2019
14 5/2019/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 09/07/2019
15 157/QĐUBND Quyết định Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 11/05/2019
16 Số: 27/2018/NĐ-CP Nghị Định Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
17 31/QĐ-STTTT Quyết định Quy định Về quy trình xuất bản Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang 15/03/2019
18 135/STTTT-CNTT Công văn Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019) 13/03/2019
19 Số 58/2010/NĐ-CP Nghị Định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ 01/06/2010
20 Số 06/TTCS-TTTH Công văn Cung cấp số liệu thống kê về thông tin cơ sở 05/01/2018
12345