kết quả tìm kiếm

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 157/QĐUBND Quyết định Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 11/05/2019
2 Số: 27/2018/NĐ-CP Nghị Định Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
3 135/STTTT-CNTT Công văn Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019) 13/03/2019
4 31/QĐ-STTTT Quyết định Quy định Về quy trình xuất bản Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang 15/03/2019
5 Số 58/2010/NĐ-CP Nghị Định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ 01/06/2010
6 Số 06/TTCS-TTTH Công văn Cung cấp số liệu thống kê về thông tin cơ sở 05/01/2018
7 Số : 09/QĐ-STTTT Quyết định Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 02/01/2018
8 09/2017/NĐ-CP Quyết định Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Báo chí 2016 09/01/2018
9 159/2013/NĐ-CP Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản 12/11/2013
10 09/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
11 103/2016/QH13 Luật Luật Báo chí 05/04/2016
12 17/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 23/06/2017
13 16/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 23/06/2017
14 12/2017/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 23/06/2017
15 11/2017/TT-BTTTT Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 23/06/2017
16 14/2017/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 23/06/2017
17 13/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
18 10/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm. 23/06/2017
19 846/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. 09/06/2017
20 07/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về Mã bưu chính quốc gia 23/06/2017
12345