kết quả tìm kiếm

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 119/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộcsở Thông tin và Truyền thông. 28/07/2021
2 120/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Quản lýCôngnghệ thông tinvàBưu chính, Viễn thôngthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
3 122/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Thông tin -Báo chí -Xuất bảnthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
4 123/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Thanh tra sởThông tin và Truyền thông. 28/07/2021
5 126/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Văn phòngsở Thông tin vàTruyền thông 28/07/2021
6 2523UBND-KGVX Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tácphòng chống dịch COVID-19 24/07/2021
7 482/TTCS-TT Quyết định Tuyên truyền chiến dịch vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 19/07/2021
8 374/QĐ-UBND Quyết định Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
9 687/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đươngthuộcSởThông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
10 2278 /BTTTT-THH Công văn V/v đẩymạnh triển khai việcquét mã QRđể quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểmphục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 25/06/2021
11 874 QĐ/BTTTT Quyết định Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên Mạng xã hội 17/06/2021
12 284/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 43 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 29/03/2019
13 1607/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang. 22/12/2018
14 1474/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 11/12/2018
15 01/QĐ-BCĐ Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang 14/01/2019
16 04/KH-BCĐ Kế hoạch KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019 09/07/2019
17 46/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/04/2019
18 55 /KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 14/05/2019
19 86/VP-THCB Kế hoạch V/v sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao 29/05/2019
20 Số: 87/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh 21/01/2019
12345