Thủ tục:

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông.
- Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định sẽ cấp phép.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang; 274 Đại lộ Tân Trào, P Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Qua hệ thống bưu chính. 
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: (bao gồm)
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin
- Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.
- Măng-sét của bản tin.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ) bản chính.

Thời hạn giải quyết Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức pháp nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí (nếu có): Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đề nghị đính kèm):
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin. 

Yêu cầu

(nếu có):
- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.
- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin.
- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc Uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin. 

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở TTTT.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG